Regulisanje svojstva civilnog invalida rata

Datum: . Objavljeno u Борачко-инвалидска заштита.

Odeljenje za društvene delatnosti i privredu
Grupa za društvene delatnosti i poslove boračko-invalidske zaštite

Potrebna dokumentacija:
- Zahtev u slobodnoj formi (sastavlja se u kancelariji 10)
- Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahteva
- Uverenje o državljanstvu za podnosioca zahteva
- Dokaz o nastanku rane, povrede, ozlede, bolesti
- Overena fotokopija važeće lične karte

Mesto predaje dokumentacije:
Zgrada Opštine Mladenovac, kancelarija 10

Mesto rešavanja predmeta:
Zgrada Opštine Mladenovac, kancelarija 10

Telefon za informacije: 8241-652

Rad sa strankama: 07.30-15.30