logo

Ostvarivanje prava na dečije autosedište kategorije 1/2/3

Ostvarivanje prava na dečije autosedište kategorije 1/2/3  (za decu težine 9 - 36 kg) - podnošenje zahteva


Dana 24. februara 2020. godine stupila je na snagu Odluka o podršci novorođenoj deci sa teritorije gradske opštine Mladenovac dodelom dečijih autosedišta kategorije 1/2/3 (za decu težine 9 - 36 kg), koja  je objavljena u "Službenom listu grada Beograda", broj 11/20 od 24. februara 2020. godine (u daljem tekstu: Odluka).


Pravo na dečije autosedište kategorije 1/2/3  (za decu težine 9 - 36 kg) može se ostvariti od datuma početka primene ove Odluke do konačne raspodele ukupnog broja nabavljenih autosedišta kategorije 1/2/3 .


Zahtev se podnosi u roku od šest meseci od dana rođenja deteta.

Pravo na dečije autosedište kategorije 1/2/3  (za decu težine 9 - 36 kg) može ostvariti svaka majka sa prebivalištem prijavljenim na teritoriji gradske opštine Mladenovac najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta, kao i sa boravkom u statusu interno raseljenog lica sa Kosova i Metohije najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta.

Pravo na dečije autosedište kategorije 1/2/3  ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi Odeljenju za društvene delatnosti Uprave GOM, i to u roku od šest meseci od rođenja deteta. Uz zahtev se prilaže i:

1. izvod iz matične knjige rođenih za dete – decu i

2. fotokopija lične karte podnosioca zahteva.


Ukoliko zahtev podnosi otac deteta, uz zahtev se prilaže, pored navedenih dokumenata i izvod iz matične knjige venčanih, odnosno overena izjava dva svedoka da roditelji deteta žive u vanbračnoj zajednici, kao i fotokopija lične karte majke.

Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratno novčano davanje podnosi se u zgradi Uprave gradske opštine Mladenovac, u ulici Kralja Petra Prvog br. 175, svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati.

Napomena: Roditelj koji je ostvario pravo na dečije autosedište kategorije 0/0+/1/2  u skladu sa odredbama Odluke o podršci novorođenoj deci sa teritorije gradske opštine Mladenovac dodelom dečijih autosedišta kategorije 0/0+/1/2  ("Sl. list grada Beograda", br. 12/17 i 128/19), ne može ostvariti pravo na dečije autosedište kategorije 1/2/3 u skladu sa odredbama Odluke o podršci novorođenoj deci sa teritorije gradske opštine Mladenovac dodelom dečijih autosedišta kategorije 1/2/3  (Sl. list grada Beograda", br. 11/20), za isto dete.


PREUZMITE: Odluka

PREUZMITE: Obrazac zahteva

PREUZMITE : IZJAVA-SAGLASNOST

 SLUŽBA ZA POSLOVE ORGANA GRADSKE OPŠTINE
UPRAVE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.