logo

Odobrenje za postavljanje privremenih pokretnih objekata na javnim površinama

Odeljenje za komunalne, građevinske i poslove zaštite životne sredine

- Namenski montažni objekti (čuvarska kućica i sl, objekat u funkciji obavljanja poslova obezbeđenja javne namena, odnosno terminusni objekti, montažni objekti za smeštaj alata, opreme i sl, objekat za potrebe obavljanja delatnosti javnih komunalnih preduzeća)
- Montažno - demontažni objekti za potrebe održavanja kulturnih, sportskih i dr. manifestacija (tribine, pozornice i sl.)
- Žardinjere i druge posude za biljne zasade
- Кlupe i slični objekti namenjeni sedenju
- Oprema za igru i rekreaciju (oprema za igru dece, ljuljaške, tobogan, penjalica, vrteška i sl,), oprema za rekreaciju građana koja je namenjena za bespaltno korišćenje (fitnes oprema, oprema za skejt, šah i sl.)
- Poštanski sandučići i telefonske govornice
- Stubovi, ograde i druge vrste zapreka radi zaprečavanja ili usmeravanja saobraćaja
- Javni časovnici
- Javni toaleti

Potrebna dokumentacija:
- Obrazac zahteva
- Ugovor o otvaranju poslovnog računa, karton deponovanih potpisa i fotokopija lične karte
- Rešenje Agencije za privredne registre sa matičnim brojem i PIB-om
- Uverenje od strane Uprave javnih prihoda Grada Beograda o izmirenim obavezama
- Tehnička dokumentacija* u pet primeraka
* fotografski prikaz i skica mesta postavljanja sa ucrtanim objektom u razmeri 1:100 overena od strane lica sa odgovarajućom licencom, prikaz objekta sa tehničkim opisom sa fotografskim ili grafičkim prikazom
- Saglasnost organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležnih za poslove saobraćaja i urbanizma i drugih nadležnih organa i organizacija ako im je predmetna površina poverena na upravljanje

Opštinska administrativna taksa (za podnošenje zahteva)
iznos: 300 dinara
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj: 82-070
svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
primalac: Opština Mladenovac

Opštinska administrativna taksa (za izdavanje rešenja o postavljanju privremenog objekta)
iznos: 6.191,00 dinara
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj: 82-070
svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
primalac: Opština Mladenovac

Mesto nabavke obrasca:
Uslužni centar, prizemlje ili preuzmite ovde OVDE

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar, Pisarnica

Mesto rešavanja predmeta:
Uslužni centar, sprat, Odeljenje za komunalne, građevinske i poslove zaštite životne sredine

Telefoni za informacije: 8241-693 i 8241-679

Rad sa strankama: 07.30-15.30

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.