• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

 

Изјава - сагласност за прибављање података из службених евиденција

Захтев за прибављање података из службених евиденција

Листа овлашћених службених лица у Управи градске општине Младеновац

Лица овлашћена да прибављају податке из службених евиденција

Почетна Локална самоуправа Управа Градске општине
Одељење за друштвене делатности Штампа
31. март 2011.

 

Одељење за друштвене делатности врши послове који се односе на:
- праћење стања и старање о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића и основних школа
- праћење уписа у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама и покретање прекршајног поступка против родитеља односно старатеља у складу са законом
- утврђивање мера и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време образовно-васпитног рада и других активности у сарадњи са образовно-васпитним установама
- обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја за Општину
- обезбеђивање услова за организовање и одржавање спортских такмичења од значаја за Општину
- учешће у реализацији система школског спорта у Општини, обезбеђивање услова за реализацију програма установа и омладинских организација у области спорта
- борачко-инвалидску заштиту
- издавање свих врста уверења која се односе на предузетнике који су регистровани код овог одељења до 31. децембра 2005. и поверене послове из надлежности Агенције за привредне регистре
- одлучује о признавању права једнократну на новчану накнаду за сву новорођену децу на територији ГО Младеновац, рођену после 10.03.2015. године, у складу са Олдуком о финансијској подршци новорођеној деци на територији градске општине Младеновац (''Сл ист града Београда, бр. 13/15);
- у складу са Одлуком о субвеницијама цена комуналних услуга на територији Градске општине Младеновац, број I-00-06-1-8/3/2014, од 30.12. 2014. године, обрађује захтеве појединих категорија становништва, за субвенционисање цена комуналних услуга почев од 01.07.2015. године, за следеће комуналне услуге: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода и изношење кућног смећа.

 


 

КОНТАКТ:

 

Начелник: Дијана Лазић Вулиновић
Услужни центар, спрат,
тел. 8241-661, е-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели